Oferta

  • wystawianie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
  • wykonywanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
  • wykonywanie audytów energetycznych, szacunkowych i ekologicznych oraz remontowych
  • wykonywanie audytów efektywności energetycznej
  • obliczanie zapotrzebowania na ciepło w budynkach zgodnie z obowiązującymi normami
  • ocena jakości energetycznej budynków wraz z wykonywaniem badań termowizyjnych
  • doradztwo w sprawie finansowania inwestycji termomodernizacyjnych
  • wykonywanie projektów branży sanitarnych

Uwaga: zmiany w Prawie dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

  • od maja 2012 roku również projekty domków jednorodzinnych muszą posiadać projektowaną charakterystykę energetyczną!!!
  • od 2013 roku świadectwo charakterystyki energetycznej będzie wymaganym dokumentem przy sporządzaniu aktów notarialnych wynajmu, kupna i sprzedaży budynków!!!